Anita Fosseli

 

Anita Solvik Fosseli

Anita har et stort engasjement for evnerike barn i alle aldre, med forskjellige behov, spesielt fokusert på tilpassing til hver enkelt barn. Har selv barn på 21, 10 og 4 som alle er medlemmer i foreningen. Hun har vært medlem i Lykkelige Barn siden starten..

 

 

 

 

 

UTDANNING

  • Økonomisk & Administrativ
  • Etterutdanning som pårørende koordinator

 

RELEVANT ERFARING

Pårørende senter koordinator

Utvidet erfaring med å ha møter med skole, PPT og andre offentlige instanser.

Bred erfaring med tilrettelegging av undervisning

 

ENGASJEMENT I LYKKELIGE BARN

Initiativtaker til flere familietreff og foreldre samlinger på Vestlandet.

Har vært med i foreningen siden starten.

 

KAN TILBY

  • Samtaler / møter med skolene, barnehagene og hjelpeapparatet for å formidle kunnskap om evnerike barn og deres behov.
  • Kortere foredrag om evnerike barns behov og mulige utfordringer i møte med skolesystemet.

 

HOVEDTEMAER

  • Kunnskap om og behov hos evnerike elever
  • Samtaler med foreldre
  • Fokus på samarbeid mellom ulike instanser.

 

OMRÅDE

Stavanger og kommunene i nærheten.