Bjørn E.P. Fredriksen

Å undervise er nesten som å stå på en scene: Mister du "publikums" interesse, kan du liksågodt dra for teppet. Forskjellen er at i en klasse kan du ha 30 publi-kummere som trenger hver sin forestilling. Jeg har stor repsekt for den jobben som gjøres i alle norske klasse-rom dag etter dag.

 

- Bjørn E.P. Fredriksen

 

Bjørn E.P. Fredriksen

Bjørn var i sin tid med og startet Lykkelige barn, og har vært en av de mest aktive bidragsyterne for å spre informasjon om temaet. Han er utdannet statsviter, men også koreograf og regissør. Han har også 10 års erfaring med å jobbe som journalist opp mot Fylkesmannen. Har de siste åtte årene vært inne og hjulpet nærmere 200 familier i møte med skolen der kommunikasjonen har blitt vanskelig.

Jobber også cirka 20 prosent som lærer.

 

 

 

 

 

UTDANNING

  • Cand.Polit UiO 1994
  • Koreograf og Regissør

 

 

RELEVANT ERFARING

Har hatt kontinuerlig kontakt med ledende skolepolitikere på Stortinget og i regjering de siste åtte årene, og har fulgt utviklingen rundt hvordan evnerike møtes av samfunnet tett. Har vært i en rekke skolemøter landet rundt og hjulpet familier i deres kommunikasjon med skolen. Har også bidratt med praktisk hjelp i forhold til skriftlig kommunikasjon mot skole og hjelpeapparat og også i forbindelse med klager på vedtak til skole/ kommune og fylkesmann.

 

ENGASJEMENT I LYKKELIGE BARN

Var med og startet foreningen, har vært pressetalsmann siden 2008. Er en av de som har reist rundt og holdt foredrag om evnerike på skoler og i kommuner. Har jobbet mye med veiledning i forbindelse med skriftlig kommunikasjon og lovforståelse i forhold til Opplæringsloven og Forvaltningsloven.

 

ENGASJEMENT I NKEB

Ansvarlig for oppsett av alt informasjonsmateriell. Erfaringskonsulent.

 

KAN TILBY

  • Samtaler/møter med skole og hjelpeapparat som erfaringskonsulent. Kan bidra med generell informasjon om evnerike barn og deres behov.
  • Hjelp til skriftlig kommunikasjon med skole, hjelpeapparat og andre instanser.
  • Kartlegge hva elever og familie har krav på etter ulike lover, alene eller i samarbeid med jurist.

 

 

HOVEDTEMAER

  • Generelle problemstillinger knyttet til evnerike elever.
  • Opplæringsloven og Forvaltningsloven

 

 

OMRÅDE

Oslo og Akershus, Vestfold, Østfold, nærmeste deler av Buskerud og Telemark. Lengere reiser kan også være aktuelle.

 

 

 

PUBLISERTE ARTIKLER PÅ NKEB: