Gunvor Struksnæs

 

Gunvor Struksnæs

har helt siden hun ble medlem av Lykkelige Barn jobbet hardt og mye inn mot det politiske miljøet og KFU i Stavanger. Stavanger kommune var den første i landet som bevilget egne penger til å jobbe for bedre tilpasset undervisning i skolen. Hun har også bidratt til at mange familier i Stavanger har fått god veiledning og hjelp i møte med skolen.

 

 

 

 

 

UTDANNING

  • Cand. Scient Universitetet i Oslo, 1987

 

RELEVANT ERFARING

Har hatt kontakt med skolepolitikere i Stavanger i flere år og vært i møter med ansatte i skolene og hjelpeapparat for å informere om evnerike barn og deres behov.

 

ENGASJEMENT I LYKKELIGE BARN

Medlem i Lykkelige barn siden 2012 og har vært styremedlem i en periode på to år. Har deltatt på seminarer og konferanser og satt seg inn i faglitteratur innen emnet. Har bidratt med formidling av kunnskap om evnerike barn ved behov.

 

KAN TILBY

  • Samtaler / møter med skolene, barnehagene og hjelpeapparatet for å formidle kunnskap om evnerike barn og deres behov.
  • Kortere foredrag om evnerike barns behov og mulige utfordringer i møte med skolesystemet.

 

HOVEDTEMAER

  • Kunnskap om og behov hos evnerike elever
  • Kunnskaps- og holdningsendringer i forhold til evnerike barn
  • Faktorer som fremmer trivsel

 

OMRÅDE

Stavanger og kommunene i nærheten.