Linda Apalnes Gardar

 

Linda Apalnes Gardar

Linda har et stort engasjement for evnerike barn i barnehagealder. Hun er den første i Norge som har skrevet en master i barnehagepedagogikk med fokus på evnerike. Hun har vært medlem i Lykkelige Barn siden 2008. Linda er styremedlem i NKEB. .

 

 

 

 

 

UTDANNING

  • Førskolelærer, Barnevernsakademiet i Oslo, 1993.
  • Videreutdanning i barnelitteratur, HiO, 1994.
  • Videreutdanning i ledelse, HiO, 1998.
  • Master i barnehagepedagogikk, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012.
  • Masteremne Särbegåvade i skola och förskola 1, Universitetet i Stockholm, 2012

 

RELEVANT ERFARING

Har jobbet som pedagogisk leder i barnehage i tiden 1993-2014, store deler av tiden i musikkbarnehage.

Jobber nå som styrer i barnehage. Har erfaring med hvordan barnehagen kan tilrettelegge for evnerike barn.

 

ENGASJEMENT I LYKKELIGE BARN

Linda har vært medlem siden 2008. Har vært med i styret for foreningen som vara og styremedlem. Er foreldrekontakt for familier som ønsker å melde seg inn i foreningen. Har bidratt med foredrag på faglig samling/seminar i regi av LB.

 

ENGASJEMENT I NKEB:

Linda er styremedlem i NKEB.

 

KAN TILBY

 

 

HOVEDTEMAER

 

 

OMRÅDE

.