Fredrikstad

FOKUSUKE:

Velkommen til NKEB sin andre fokusuke. I samarbeid med Lykkelige barn holder

vi foredrag 11 steder landet rundt.

Torsdag 14. mars 2019 kl. 19:00–20:30

Litteraturhuset Fredrikstad

Storgata 11, 1607 Fredrikstad

 

Evnerike barn med stort læringspotensial opplever ofte en skolehverdag som hverken møter deres faglige nivå eller deres raske innlæringstempo. Dette bunner i hovedsak i at elevgruppen i flere tiår har vært «glemt» i Norge. Både fordi hverken lærere eller skoleledere har lært stort om disse barna i sin utdanning, og fordi myten om at «de smarteste klarer seg alltids» har hatt sterk rot i norsk skole.

 

Møtet arrangeres i regi av KFU - Fredrikstad,

i samarbeid med NKEB.

 

 

Program:

- Foredrag av Jørgen Smedsrud,

PhD student ved Institutt for pedagogikk, UiO.

- Paneldebatt med bla. skolepolitikere.

 

Mer informasjon på nettsidene til Litteraturhuset:

 

https://www.litthusfred.no/event/de-evnerike-barna/

TILBAKEMELDING:

Vi ønsker oss en tilbakemelding fra deg som har deltatt på en eller flere arrangementer i Fokusuka. Tilbakemeldingsskjemaet er anonymt. Fyll ut skjemaet HER