Trondheim

FOKUSUKE:

Velkommen til NKEB sin andre fokusuke. I samarbeid med Lykkelige barn holder

vi foredrag 11 steder landet rundt.