Foredrag

Seminarer, foredrag og fagdager

NKEB kan tilby alt fra en times foredrag fra en erfaringskonsulent, til en full fagdag (les mer) med landets fremste ekspertise. Enten for enkeltskoler, institusjoner, eller tverrfaglig for en hel kommune.

Det mangler kompetanse!

 

- Vi vet at mange elever med stort læringspotensial strever med å bli anerkjent og akseptert i skolen, og at norske lærere sier de har for lite kunnskap om hvordan de kan tilrettelegge for disse elevene.

Utdanningsdirektoratet (2015)

 

NKEB er Norge største kunnskapsbank om evnerike barn. Med tilgang på den beste ekspertisen fra Norge og resten av Europa kan vi bidra på høyt faglig nivå til å heve kompetansen for lærere, andre ansatte som jobber med barn i ulike etater og også politikere og kommunal og fylkeskommunal ledelse. Ta kontakt med en forespørsel, så syr vi sammen et godt opplegg som passer dere.