Eksterne sider, norske

Tjenester

Integer at arcu wisi dictum mauris elit. Ac adipiscing nibh leo non fringilla ac nulla enim semper non in. Nunc auctor nisl vel vivamus lorem vivamus duis elit viverra tempus magna in egestas amet dictum blandit neque amet hac volutpat nisl. Phasellus laoreet lacus hendrerit enim odio rutrum felis ultrices conguei blandit praesent. Lectus vel.

 

- Felis Vallis

Norske sider av interesse

Lykkelige barn har samlet et knippe sider der en kan lese mer om evnerike. HER

Sosioemosjonelle utfordringer hos de evnerike barna

 

Det er et faktum at en del evnerike barn opplever sosioemosjonelle vansker i skolen og ellers. Dette er kunnskap forskere på feltet har hatt siden første del av 1900-tallet. Hva er årsaken til dette og hva kan gjøres for å minske disse vanskene for disse barna?

 

Av Tove Hagenes

Langtidsstudier viser at evnerike barn i utgangspunktet er like emosjonelt stabile som andre barn. Høy intelligens i seg selv kan ikke sies å medføre emosjonelle vansker. Og barn med samme IQ har ulike personligheter, interesser, temperament og evner. Reaksjoner fra omgivelsene kan imidlertid ha stor betydning og forsterke det evnerike barnets følelse av å være annerledes og utenfor fellesskapet (Freeman 2001, 2010). På den måten kan en si at evnerike barn bryter med den forventede normen.