Eksterne sider, utenlandske

Utenlandsk forskning om evnerike

Hvert land har sin unike struktur for opplæring av barn og ungdom, og mye kunnskap er vanskelig å overføre. En del fellestrekk og felles utfordringer ser vi imidlertid. Her kommer et knippe utenlandske forskningsoppgaver/ prosjekter som kan være interessante.