Veiledning

VEILEDNING - kunnskap gir mestring

Våre erfaringskonsulenter, mange med fagbakgrunn, gir råd og veiledning til foreldre, lærere og andre i enkeltsaker. Vi er bosatt ulike steder i Norge, og har også cirka 20 foreldrekontakter fra Lykkelige barn vi kan spille på dersom noen bor langt unna der noen av våre faste rådgivere bor.

Vår veiledningstjeneste

 

Kompetansesenteret har nå overtatt rollen som formidler av kompetanse fra Lykkelige barn. Lykkelige barn har de siste årene gitt personlig veiledning til over 1 500 familier landet rundt, og har deltatt i en rekke møter med skoler og andre instanser, enten som kunnskapsformidler, eller som foreldres fullmektig. For medlemsfamilier i Lykkelige barn er veiledning inntil et visst antall timer gratis fra våre erfaringskonsulenter. Veiledning til lærere og andre ved skoler der medlemsfamilienes barn går, er rabattert. For andre skoler og familier påløper det en liten kostnad ved besøk av en av våre erfaringskonsulenter.