Anita Kullander

Tjenester

Den norske skolen må forstå at evnerike barn er en ressurs. De er ingen elite, men en gruppe som kan få problemer dersom de ikke får støtte til å utnytte sitt potensial.

 

- E. Idsøe

 

Anita Kullander

Anita Kullander er leg. psykolog med 20 års erfaring som skolpsykolog i Sverige. Siden 2008 har hun spesialisert seg på evnerike barn. Hun har samlet seg en betydelig klinisk og praktisk erfaring i løpet av disse årene. Anita har publisert flere artikler om teamet i ledende tidskrifter og er grunnlegger av Filurum Sverige, som er en støttegruppe på facebook for foreldre til evnerike barn.

Anita har samarbeidet med Lykkelige barn i mange år.

 

 

 

 

UTDANNING /BAKGRUNN

  • leg. psykolog.

 

 

 

 

PUBLISERTE ARTIKLER PÅ NKEB: