Eksterne fagpersoner

Eksterne fagpersoner / rådgivere:

 

Tjenester

Å undervise er nesten som å stå på en scene: Mister du "publikums" interesse, kan du liksågodt dra for teppet. Forskjellen er at i en klasse kan du ha 30 publi-kummere som trenger hver sin forestilling. Jeg har stor repsekt for den jobben som gjøres i alle norske klasse-rom dag etter dag.

 

- Bjørn E.P. Fredriksen

Den norske skolen må forstå at evnerike barn er en ressurs. De er ingen elite, men en gruppe som kan få problemer dersom de ikke får støtte til å utnytte sitt potensial.

 

- E. Idsøe

NKEBs nasjonale og internasjonale eksperter

 

Forskning og arbeid for og rundt evnerike barn har vært sporadisk og fragmentert, ikke bare i Norge, men også i resten av Europa. Vi er stolte over at de ledende forskere, pedagoger og andre akademikere på dette feltet i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia har sagt ja til å være tilknyttet NKEB som rådgivere. Vi jobber videre med å knytte kontakter internasjonalt.

Professor Ella Idsøe

Disputerte om "Identifisering av elever med akademisk talent i skolen".

 

Les mer

Jørgen Smedsrud

PhD student, UiO

 

Les mer

Professor emeritus Kjell Skogen

 

 

Les mer

Ole Kyed

Cand.pæd.psych

Les mer

Johanna Raffan

Tidligere leder av European council for high ability

Les mer

Anita Kullander

leg. psykolog

 

Les mer