Jørgen Smedsrud

Den norske skolen må forstå at evnerike barn er en ressurs. De er ingen elite, men en gruppe som kan få problemer dersom de ikke får støtte til å utnytte sitt potensial.

 

- E. Idsøe

Tjenester

Jørgen Smedsrud

Har i mange år samarbeidet med Lykkelige barn og holdt foredrag for foreldre og internt for de som jobber mot foreldre. Den første stipendiaten noensinne som skal forske på evnerike barn ved et norsk universitet!

 

 

 

 

 

 

UTDANNING / BAKGRUNN

PhD student ved Institutt for pedagogikk, UiO.

Smedsrud har tidligere skrevet både en bachelor og en master om evnerike barn. Han har også utgitt boken

”Evnerike elever og tilpasset opplæring”, sammen med Kjell Skogen. Har tidligere jobbet som PP- rådgiver i Lillestrøm.

 

 

NKEB bruker Jørgen som rådgiver internt, men kan også formidle kurs og foredrag.

 

 

 

PUBLISERTE ARTIKLER PÅ NKEB: