Johanna Raffan

Den norske skolen må forstå at evnerike barn er en ressurs. De er ingen elite, men en gruppe som kan få problemer dersom de ikke får støtte til å utnytte sitt potensial.

 

- E. Idsøe

Tjenester

 

Johanna Raffan

Johanna Raffan er stifter og medlem av ”the Tower Education Group”, en tenketank med medlemmer fra ulike deler av utdanningssystemet i Storbritania. De har jobbet i mange år med forskning og undervisning om evnerike barns utvikling.

 

 

 

 

 

Raffan har jobbet med evnerike barn i snart 40 år og har forelest over hele Europa, Australia, Asia og Nord-og Sør-Amerika. Hun har jobbet som rådgiver for flere nasjonale prosjekter om evnerike barn. Nå sist med Jøsendalutvalget fra Norge.

Raffan er en internasjonalt anerkjent ekspert på evnerike og har innehatt en rekke internasjonale verv som leder for programkomiteen for World Council for Gifted and Talented Children og generalsekretær for ”European Council for High Ability” (ECHA). Hun var også grunnlegger og første direktør for ”National Association for Able Children in Education” (NACE), Storbritannia.

Raffan har bidratt til en rekke bøker og publikasjoner som blant annet brukes i undervisning av lærere verden rundt.

 

Raffan er i Norge en til to ganger hvert år, og i den forbindelse vil NKEB forsøke å få til foredrag og / eller fagdager.

 

PUBLISERTE ARTIKLER PÅ NKEB:

 

 

 

Våre samarbeidspartnere

 

NKEB samarbeider med landets fremste eksperter med kompetanse om evnerike barn:

(Noen er oppført både under "Fagpersoner" og "Erfaringskonsulenter. Dette betyr at de tilbyr både gratistjenester og betalte tjenester ut i fra oppdragets art.)

 

FAGPERSONER

UTDANNING

KAN TILBY

Ella Idsøe

 

 

Cecilie Udeberg Helle

 

 

Ieva Fredriksen

Sosionom, Pedagog

Kurs, veiledning, foredrag

Linda Gardar