Kjell Skogen

Tjenester

Den norske skolen må forstå at evnerike barn er en ressurs. De er ingen elite, men en gruppe som kan få problemer dersom de ikke får støtte til å utnytte sitt potensial.

 

- E. Idsøe

 

Professor emeritus Kjell Skogen

Kjell Skogen har helt siden starten vært en god samarbeidspartner og støttespiller for Lykkelige barn, og han fortsetter sitt engasjement i NKEB. Skogen er en internasjonalt anerkjent forsker med blant annet gjesteforskning fra Harvard på CVen.

 

 

 

 

 

UTDANNING /BAKGRUNN

Kjell Skogen er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hans faglige hovedfokus er utviklingen av en inkluderende skole for alle, med vekt på innovasjon, organisasjon og ledelse. Skogen har vært seniorkonsulent for Verdensbanken, gjesteforsker ved Harvard universitetet, har samarbeidet med en rekke fagfolk i Asia, Nord-Amerika og Europa, og han har holdt en lang rekke foredrag og forelesinger nasjonalt og internasjonalt. Som forsker har han deltatt i flere større prosjekter, til dels som leder eller faglig ansvarlig. Han har skrevet et titall bøker alene eller sammen med andre.

 

 

 

 

PUBLISERTE ARTIKLER PÅ NKEB: