Professor Ella C. Idsøe

Tjenester

Den norske skolen må forstå at evnerike barn er en ressurs. De er ingen elite, men en gruppe som kan få problemer dersom de ikke får støtte til å utnytte sitt potensial.

 

- E. Idsøe

 

Professor Ella C. Idsøe

Norges fremste akademiker på området evnerike. Ella Idsøe er et fyrverkeri som foredragsholder og har mange internasjonale kontakter på området. Hun deltar som ekspert i Jøsendalutvalget.

 

 

 

 

 

 

UTDANNING / BAKGRUNN

Ella Idsøe disputerte for sin doktorgrad i 2006 med tema ”Identifisering av elever med akademisk talent i skolen”.

Fra 2007 har Ella Idsøe forelest på masterstudiet ved Universitetet i Stavanger, der hovedtemaet hennes har vært tilpasset undervisning.

Idsøe har også gitt ut flere bøker: I 2014 kom boken ”Elever med akademisk talent i skolen”, og i 2011 ga hun og Kjell Skogen ut ”Våre evnerike barn: en utfordring for skolen.” I tillegg har hun skrevet kapitler i flere andre fagbøker, både nasjonalt og internasjonalt.

Idsøe er også en mye brukt foredragsholder både i inn- og utland.

 

NKEB bruker Ella som en av våre fremste eksterne rådgivere, og kan også formidle tilbud om kurs og foredrag.

 

 

 

PUBLISERTE ARTIKLER PÅ NKEB:

 

 

 

Våre samarbeidspartnere

 

NKEB samarbeider med landets fremste eksperter med kompetanse om evnerike barn:

(Noen er oppført både under "Fagpersoner" og "Erfaringskonsulenter. Dette betyr at de tilbyr både gratistjenester og betalte tjenester ut i fra oppdragets art.)

 

FAGPERSONER

UTDANNING

KAN TILBY

Ella Idsøe

 

 

Cecilie Udeberg Helle

 

 

Ieva Fredriksen

Sosionom, Pedagog

Kurs, veiledning, foredrag

Linda Gardar