Cecilie U. Helle

Undersøkelser viser at de fleste lærere og politikere ikke besitter generell kunnskap om hva det innebærer å være høyt begavet. Det blir derfor tilfeldig om en høyt begavet elev får riktig opplæring.

 

- C. E. Udberg-Helle

Den norske skolen må forstå at evnerike barn er en ressurs. De er ingen elite, men en gruppe som kan få problemer dersom de ikke får støtte til å utnytte sitt potensial.

 

- E. Idsøe

Tjenester

 

Cecilie E. Udberg-Helle

Cecilie har et særlig engasjement for de evnerikes kår i norsk grunnskole. Hun har vært medlem i Lykkelige Barn siden 2009. Cecilie er også styreleder i NKEB. Har vært med som bisitter og rådgiver i møter med skole og ppt, og holder foredrag om tilpasset opplæring for evnerike elever.

 

 

 

 

 

UTDANNING

 • Adjunkt med tillegg. Høgskulen i Sogn og Fjordane 2005
 • Viderutdanning engelsk, Høgskulen i Volda 2007
 • Lektor, Master i Læring og undervisning, tilpasset opplæring, UiB/HiSFj, 2013
 • Master i organisasjon og leiing, Utdanningsledelse, HiSFj, pågående.

 

RELEVANT ERFARING

Har jobbet som lærer i hele skoleløpet, fra 1.klasse til Videregående. Har også erfaring fra fådelt/udelt skole.

Cecilie har sett disse elevene i ulike aldre, settinger og situasjoner. Med et systemisk overblikk på skoleløpet kan hun se de praktiske problemene som kan oppstå, og nettopp derfor er hun også i stand til å se mulige løsninger.

Hun har sett hvilke konsekvenser hendelser og tilrettelegging i barneskolen kan få helt opp i videregående, og kan derfor rådgi både elever, foreldre, skole, ppt og bup om hvordan man kan håndtere problematikk knyttet til evnerike gjennom hele skoleløpet.

 

ENGASJEMENT I LYKKELIGE BARN

Cecilie har vært medlem siden 2009, og nestleder i foreningen siden 2015. Hun fungerer også som foreldrekontakt for potensielt nye medlemmer. Har bidratt med foredrag på faglig samling/seminar i regi av LB.

 

ENGASJEMENT I NKEB

Cecilie er styreleder i NKEB.

 

KAN TILBY

 • Samtaler/møter med skole og hjelpeapparat. Kan bidra med generell informasjon om evnerike barn og deres behov
 • Samtaler med foreldre, skole, større barn, for å reflektere over situasjonen de står i, utarbeide strategier for samarbeid og tilrettelegging.
 • Kortere eller lengre foredrag om evnerike og deres utfordringer/ behov, pedagogiske strategier.
 • Identifisering av behov og ressursbruk i tilrettelegging av undervisning for evnerike

 

HOVEDTEMAER

Generelle problemstillinger knyttet til evnerike elever,

samtevnerike elever og

 

 1. tilpasset opplæring
 2. underyting
 3. skolevegring

 

OMRÅDE

I hovedsak Vestlandet, men lengre reiser kan også være aktuelle.

 

 

PUBLISERTE ARTIKLER PÅ NKEB: