Rolf Marvin Bøe Lindgren

For mange formål sier den endelige skåren, IQ, noe om hvor intelligent barnet er. Men vi er ofte ikke interessert i å vite hvor intelligent barnet er. Vanligvis er vi interessert i å vite hvor barnet står utviklingsmessig. Da er profilen langt mer interessant enn IQ-skåren.

 

Tjenester

 

Rolf Marvin Bøe Lindgren

Rolf Marvin er den psykologen i Norge som har testet flest evnerike barn, over 70. Han har mange års erfaring i å hjelpe barn som sliter med å passe inn, og har også holdt foredrag og veiledet skoler, foreldre og andre om evnerike barn.

 

 

 

 

 

 

UTDANNING

Psykolog fra Universitetet i Oslo, 1997. Også studier i informatikk og kunstig intelligens.

RELEVANT ERFARING

Har WISC-testet over 70 antatt høybegavede barn, samt veiledet skole, foreldre og PPT. Har skrevet bok om traumatisk stress. Det viser seg at den kunnskapen også er relevant i denne sammenhengen.

 

ENGASJEMENT I LYKKELIGE BARN

Har fulgt med Lykkelige Barn siden starten, deltatt i diskusjoner på Facebook og web-forumet..

 

ENGASJEMENT I NKEB

Medarbeider.

 

KAN TILBY

  • Veiledning og rådgivning til foreldre som trenger støtte i prosessen med å oppnå økt trivsel og motivasjon hos det evnerike barnet.
  • Veiledning og rådgivning til skoler, barnehager, hjelpeapparat, skoleeiere, politikere og andre.
  • Foredrag, seminarer eller forelesninger til utdanningsinstitusjoner, skoler, barnehager, hjelpeapparat, skoleeiere, politikere og andre aktører som ønsker økt kunnskap om dette feltet.
  • WISC-testing, samt veiledning i å forstå WISC-tester tatt annensteds hen.

 

HOVEDTEMAER

  • Testing.
  • Stressmestring.

OMRÅDE

Bor på Østlandet. Er glad i å reise.

 

PUBLISERTE ARTIKLER PÅ NKEB: