Tove Hagenes

Undersøkelser viser at de fleste lærere og politikere ikke besitter generell kunnskap om hva det innebærer å være høyt begavet. Det blir derfor tilfeldig om en høyt begavet elev får riktig opplæring.

 

- C. E. Udberg-Helle

Den norske skolen må forstå at evnerike barn er en ressurs. De er ingen elite, men en gruppe som kan få problemer dersom de ikke får støtte til å utnytte sitt potensial.

 

- E. Idsøe

Tjenester

 

Tove Hagenes

Tove var i 2007 med og startet Lykkelige barn og i 2009 brukte hun barn fra foreningen som utgangspunkt for sin masteravhandling. Hun har i alle disse årene vært foreldrekontakt og foreldrekontaktkoordinator i foreningen, og er en av de i Norge som har snakket med flest familier som har evnerike barn som har fått det vanskelig i norske barnehager og skoler. Hun er også en mye brukt foredragsholder på dette området.

 

 

 

UTDANNING

Tilsammen syv års universitets- og høyskoleutdanning:

 • Master i sosiologi fra Universitetet i Oslo, 2009
 • Årsenhet i pedagogisk veiledning, Norsk Lærerakademi, 2007
 • Cand.mag. i sosiologi, Universitetet i Bergen, 1998
 • Økonomi og administrasjon, reiselivsøkonomi, Høgskulen i Sogn og Fjordane 1989

 

RELEVANT ERFARING

Tove har i 18 år hatt som jobb å hjelpe mennesker gjennom store omstillingsprosesser i arbeidslivet, vært megler for personer som har kommet opp i personlige konflikter og jobbet som konsulent og rådgiver for minoriteter. Gjennom rollen som foreldrekontakt i foreldrenettverket Lykkelige barn har hun snakket med flere hundre foreldre til evnerike barn i Norge. Tove har siden 2007 veiledet foreldre, lærere og hjelpeapparat og holdt jevnlige foredrag, seminarer og etter hvert forelesninger om evnerike barn for lærere, rektorer, PPT, skoleledere, skolebyråder, opplæringskomiteer, skoleeiere på kommune og fylkesnivå, barnehager, helsestasjoner og NAV.

Med sitt sosiologiske skråblikk og øyne for marginaliserte grupper i samfunnet, er hun opptatt av at de evnerike barna skal få det de har krav på ved å tilstrebe økt kunnskap og positive holdninger hos de berørte instanser.

 

ENGASJEMENT I LYKKELIGE BARN

Tove har vært med siden foreldrenettverket Lykkelige barn ble dannet i 2007 og har vært foreldrekontakt i foreningen siden starten. Hun har også sittet i styret i Lykkelige barn. Tove har veiledet i en rekke konkrete enkeltsaker for medlemmer i Lykkelige barn.

 

ENGASJEMENT I NKEB

Tove sitter i styret i NKEB.

 

KAN TILBY

 • Veiledning og rådgivning til foreldre som trenger støtte i prosessen med å oppnå økt trivsel og motivasjon hos det evnerike barnet.
 • Veiledning og rådgivning til skoler, barnehager, hjelpeapparat, skoleeiere, politikere og andre.
 • Foredrag, seminarer eller forelesninger til utdanningsinstitusjoner, skoler, barnehager, hjelpeapparat, skoleeiere, politikere og andre aktører som ønsker økt kunnskap om dette feltet.

 

HOVEDTEMAER

 • Evnerike elevers ståsted i norsk skole.
 • Kunnskaps- og holdningsendringer hos berørte instanser.
 • Underyting.
 • Fokus på samarbeid mellom ulike instanser.

 

OMRÅDE

Er bosatt på Vestlandet, men tar også oppdrag i andre regioner.

 

PUBLISERTE ARTIKLER PÅ NKEB: