Priser

Tjenester

Prisliste:

Enkle rådgivningstjenester og faste oppdrag finner du i tabellen nedenfor, ellers avtales enkeltoppdrag ut i fra forventet arbeidsmengde i hvert enkelt tilfelle.

OPPDRAGSTYPE

BESKRIVELSE

PRIS*

Erfaringskonsulent, samtale

For foreldre som trenger hjelp i møte med skole / hjelpeapparat.

Innledende samtale og eventuelle råd. Per time.

500,-

Erfaringskonsulent, møte

For foreldre som trenger hjelp i møte med skole eller andre hjelpeinstanser.

Faktureres per time. Reise, kost og losji kommer i tillegg. Regn to timer til forarbeid.

650,-

Fagkonsulent kurs / foredrag

Reise, kost og losji kommer i tillegg. Per time.

1.750,-

Etterarbeid foredrag

Konkrete tips om tilrettelegging eller andre forespørsler i etterkant av foredrag/ kurs. Per halvtime.

500,-

Observasjon

For skoler som trenger hjelp med tilrettelegging for enkeltelever, grupper, klasser. i samråd med foreldre / foreldregruppe. Tre timer observasjon + utarbeidelse av forslag til tilrettelegging. Reise, kost og losji kommer i tillegg.

6.900,-

Utarbeidelse av IOP

Hjelp til utarbeidelse av forslag til IOP etter samtale med lærer og foreldre.

3.900,-

IOP etter observasjon

Hjelp til utarbeidelse av IOP etter observasjon (tre timer)

Reise, kost og losji kommer i tillegg.

6.900,-

Fagdag

4 - 6 foredragsbolker med utvalgte teamer.

Prisen er veiledende og må avtales individuelt per oppdrag.

Reise, kost og losji kommer i tillegg.

8 - 12.000,-

WISC - test

I lokaler nær Trondheim. I Oslo og andre steder etter avtale.

6.900,-

Psykolog

Per time, i lokaler nær Trondheim.

800,-

Bistand til utforming av skriftlige henvendelser

For foresatte: Hjelp til utforming av henvendelser / svar / klager til skole, PPT, fylkesmann o.l. Per time.

800,-

Bistand med juridisk kompetanse

For foreldre eller faginstanser som trenger bistand til å tolke Opplæringsloven og andre aktuelle lover og regler i forhold til evnerike barn. Per time.

800,-

Bistand for medlemmer i Lykkelige barn

Ett møte med skole, inklusiv forarbeid og etterarbeid, er gratis.

Reisekostnader dekkes av familien.

 

 

* MERK: Noen av våre tjenester er momspliktige.