Hjem

Undersøkelser viser at de fleste lærere og politikere ikke besitter generell kunnskap om hva det innebærer å være høyt begavet. Det blir derfor tilfeldig om en høyt begavet elev får riktig opplæring.

Fagekspertisen om evnerike samles

Lykkelige barn tar initiativ til nasjonalt kompetansesenter

Hvorfor kompetansesenter for evnerike barn?

 

Å opprette et nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn har vært en målsetning for foreningen Lykkelige barn fra starten av i 2007. Hovedutfordringen var imidlertid å finne den nødvendige fagekspertisen. Kompetansen i Norge var den gang omtrent fraværende. Et fagmiljø ble besluttet etablert i november 2015. Mange av fagpersonene har Lykkelige barn hatt gjensidig samarbeid med gjennom flere år. Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn samler nå kompetansen på ett sted, og fagpersonene landet rundt er med på laget.

Hvem er de evnerike barna

 

Evnerike barn har lenge vært et ikke-eksisterende begrep i det norske språket og en usynlig elevgruppe i det norske skolesystemet.

 

Av Ieva Fredriksen

Det sier litt at en beskrivelse av elevgruppen kom inn i nettutgaven av Store norske leksikon først i 2015 - etter nesten 50 års taushet på området. (Les her) Kompetanse om evnerike barn er fremdeles mangelfull. Både foreldre, lærere og helsepersonell mangler redskap for å oppdage og å følge opp de evnerike barna, som ofte skiller seg ut allerede i barnehagen. Mange av disse barna har blitt karakterisert som alt annet enn evnerike på grunn av sin avvikende adferd. Noen blir feildiagnostisert med ADHD eller autistiske trekk. Hos andre blir f. eks. dysleksi ikke avdekket før sent i skoleløpet da evnene dekker over diagnosen.

Evnerike underytere

 

-”Han er jo egentlig flink”

-”Hvorfor viser hun ikke det hun kan?”

-”Han har gode evner, det har vi jo sett”

-”Hun sitter bare der og ser ut vinduet, selv om hun kan fikse dette på 5 minutter”

 

Hørt dette før?

 

Av Cecilie E. Udberg-Helle

Om du jobber i skole eller på en arbeidsplass med tilknytning til skole har du helt sikkert hørt noe lignende. Oppgitte lærere som klør seg i hodet og snakker om elever som ikke presterer på tross av at de etter lærers vurdering har mye å fare med.

 

Velkommen til Lykkelige barn Konferansen 2018

 

"EVNERIK, HVA NÅ?"

 

Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Tid: Fredag 7. september 2018